Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Ekspresja genów odpowiedzialna za łysienie.

Ekspresja genów odpowiedzialna za łysienie.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

W tabeli przedstawiono zasady ekspresji (ujawniania się) genu łysienia u kobiet i mężczyzn.

Ekspresja genów odpowiedzialna za łysienie.

Na podstawie danych z tabeli sformułuj jeden wniosek dotyczący ekspresji genu łysienia u człowieka.