Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Rolnictwo ekologiczne i nieekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne i nieekologiczne.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania, który jest zrównoważony pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym, aktywizujący przyrodnicze mechanizmy
produkcji rolniczej poprzez stosowanie naturalnych środków produkcji, zapewniający żyzność gleby oraz dużą zdrowotność roślin i zwierząt.

Wśród niżej podanych cech (A – F) zaznacz te dwie, które nie charakteryzują rolnictwa ekologicznego.

Rolnictwo ekologiczne i nieekologiczne.