Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Cechy rozmieszczenia skupiskowego.

Cechy rozmieszczenia skupiskowego.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Poniżej podano opisy różnych sposobów rozmieszczenia osobników danej populacji w obrębie zajmowanego przez nią siedliska.

Wśród podanych niżej opisów (A-C) zaznacz ten, który dotyczy rozmieszczenia skupiskowego.

Cechy rozmieszczenia skupiskowego.