Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Zmiana rozmiarów soczewki oka.

Zmiana rozmiarów soczewki oka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono zmiany zachodzące wewnątrz oka podczas oglądania przedmiotów umieszczonych w różnej od niego odległości (A – z daleka, B – z bliska).

Zmiana rozmiarów soczewki oka.

Podaj, na czym polega akomodacja oka podczas przenoszenia wzroku z przedmiotu umieszczonego daleko na przedmiot znajdujący się blisko.