Biologia: 2009 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2009 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 19. (3 pkt)

Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.

Zadanie 19

a) Połącz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji.

Zadanie 19

b) Podaj, do której części ucha (zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego) należą kosteczki słuchowe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Wymień nazwy kosteczek słuchowych zgodnie z kolejnością przekazywania drgań fali dźwiękowej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji