Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009 - Błona bębenkowa, trąbka Eustachiusza, kanał słuchowy zewnętrzny.

Błona bębenkowa, trąbka Eustachiusza, kanał słuchowy zewnętrzny.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej maj 2009

Wróć do listy

Na rysunku przedstawiono schemat budowy ucha człowieka.

Błona bębenkowa, trąbka Eustachiusza, kanał słuchowy zewnętrzny.

a) Połącz w pary nazwy elementów ucha z nazwami ich funkcji.

Błona bębenkowa, trąbka Eustachiusza, kanał słuchowy zewnętrzny.

b) Podaj, do której części ucha (zewnętrznego, wewnętrznego, środkowego) należą kosteczki słuchowe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

c) Wymień nazwy kosteczek słuchowych zgodnie z kolejnością przekazywania drgań fali dźwiękowej.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..