Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 26

Zadanie 26

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 26. (2 pkt)

W przypadku fenyloketonurii organizmy osób chorych nie mają zdolności syntezy enzymu,
który przekształca aminokwas fenyloalaninę w aminokwas tyrozynę. Brak tego enzymu
skutkuje niedoborem tyrozyny i gromadzeniem się fenyloalaniny, której wysokie stężenia
są toksyczne dla ośrodkowego układu nerwowego. Stosowanie diety o niskiej zawartości
fenyloalaniny pozwala zapobiec uszkodzeniom mózgu, prowadzącym do ciężkiego
upośledzenia umysłowego. Po osiągnięciu wieku dojrzałego stosowanie diety
niskofenyloalaninowej może być przerwane, gdyż w tym wieku układ nerwowy nie jest już
tak wrażliwy na wysokie stężenie fenyloalaniny.

Na podstawie: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, C.A. Villee, Biologia, Warszawa 2003.

Zadanie 26

a) Na podstawie analizy tekstu uzasadnij celowość badań w kierunku wykrycia
fenyloketonurii, którym poddawane są wszystkie noworodki zaraz po urodzeniu.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

b) Wyjaśnij, dlaczego kobietom z fenyloketonurią, które chcą zostać matkami, zaleca się
powrót do żywienia niskofenyloalaninowego, pomimo konieczności stosowania tej
diety tylko do osiągnięcia dojrzałości.

…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..