Biologia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 27. (2 pkt)

Zooksantelle to drobne, żółte lub brązowawe glony, które żyją w symbiozie z wieloma
gatunkami koralowców. Koralowce są zwierzętami osiadłymi, żyjącymi na niedużych
głębokościach, zwykle do 50 m.

Podaj po jednym przykładzie korzyści, jakie odnoszą glony i koralowce z tej symbiozy.

1. Korzyść dla glonów: …………….……………………………………………………..……

2. Korzyść dla koralowców: ……………………………………………………………………