Biologia: 2017 MAJ PODSTAWA - Zadanie 27

Zadanie 27

2017 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 27. i 28.

Łąka jest bogatym ekosystemem, w którym żyją trawy i inne rośliny zielne, owady,
np. motyle i chrząszcze żywiące się liśćmi. Z kręgowców można spotkać jaszczurki, ptaki,
np. owadożerną pliszkę żółtą, do której są przyczepione kleszcze, drapieżnego błotniaka
łąkowego budującego gniazdo na ziemi oraz liczne ssaki: np. gryzonie, a nawet lisy. W glebie
rozwijają się niektóre gatunki grzybów i bakterie, z których część żyje w korzeniach
koniczyny – rośliny z rodziny bobowatych.

Zadanie 27

Zadanie 27. (2 pkt)

Zadanie 27

Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij tabelę – wybierz z tekstu i wpisz
przykład organizmu reprezentującego wskazany w tabeli poziom troficzny opisanego
ekosystemu.

Zadanie 27