Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - amplifikacja DNA metodą PCR

Biologia: Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła - amplifikacja DNA metodą PCR

amplifikacja DNA metodą PCR

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przebieg pierwszego cyklu amplifikacji DNA
metodą PCR. Uwzględniono tylko dwa z czterech deoksyrybonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA.


Uwaga: deoksyrybonukleotydy oznacza się czteroliterowymi skrótowcami, np. trifosforan deoksyguanozyny dGTP (ang. deoxyguanosine triphosphate).

amplifikacja DNA metodą PCR

 

 

1. Uzupełnij powyższy schemat wpisz w wyznaczone miejsca (+ ……….) oznaczenia dwóch deoksyrybonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA, brakujących na schemacie.

 

 

2. Określ, w jaki sposób przeprowadza się rozdzielenie dwuniciowego DNA podczas pierwszego etapu każdego cyklu PCR.

 

 

3. Wyjaśnij, dlaczego w cyklu PCR etap syntezy DNA musi być poprzedzony przyłączeniem starterów. W odpowiedzi uwzględnij właściwości polimerazy DNA.

amplifikacja DNA metodą PCR

Arkusz z biologii rozszerzonej maj 2023 nowa formuła

Wróć do listy

Na poniższym schemacie przedstawiono przebieg pierwszego cyklu amplifikacji DNA
metodą PCR. Uwzględniono tylko dwa z czterech deoksyrybonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA.


Uwaga: deoksyrybonukleotydy oznacza się czteroliterowymi skrótowcami, np. trifosforan deoksyguanozyny dGTP (ang. deoxyguanosine triphosphate).

amplifikacja DNA metodą PCR

 

 

1. Uzupełnij powyższy schemat wpisz w wyznaczone miejsca (+ ……….) oznaczenia dwóch deoksyrybonukleotydów niezbędnych do syntezy DNA, brakujących na schemacie.

 

 

2. Określ, w jaki sposób przeprowadza się rozdzielenie dwuniciowego DNA podczas pierwszego etapu każdego cyklu PCR.

 

 

3. Wyjaśnij, dlaczego w cyklu PCR etap syntezy DNA musi być poprzedzony przyłączeniem starterów. W odpowiedzi uwzględnij właściwości polimerazy DNA.