Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006 - Reakcje waliny z kwasami i zasadami

Reakcje waliny z kwasami i zasadami

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2006

Wróć do listy
Reakcje waliny z kwasami i zasadami

Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji waliny z wodnym roztworem wodorotlenku potasu i kwasem solnym (chlorowodorowym). Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Reakcje waliny z kwasami i zasadami