Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Wpływ fosforanów (V) na środowisko

Wpływ fosforanów (V) na środowisko

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

W kolumnie I poniższej tabeli przedstawiono skutki działania substancji chemicznych, a w kolumnie II wymieniono nazwy substancji, które mogą je wywoływać.

Przyporządkuj każdemu skutkowi nazwę jednej substancji, która go wywołuje.

Wpływ fosforanów (V) na środowisko