Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Stężenie ozonu w warstwach atmosfery

Stężenie ozonu w warstwach atmosfery

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Ozon obecny w stratosferze (warstwie atmosfery położonej powyżej troposfery) pochłania szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe. Zmniejszenie ilości ozonu w tej warstwie może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie organizmów. Stężenie ozonu w troposferze (przyziemnej warstwie atmosfery) jest znacznie mniejsze niż w stratosferze. Wzrost ilości ozonu troposferycznego pozostaje w ścisłym związku ze wzrostem liczby przypadków astmy i problemów z układem oddechowym wśród populacji miejskiej.

Na podstawie: Peter O`Niell: Chemia środowiska, Warszawa 1997

Stężenie ozonu w warstwach atmosfery