Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Właściwości i izomeria alkenów.

Właściwości i izomeria alkenów.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

Wpisz znak X w odpowiednie pola obok podanych zdań, wskazując, czy zdania te są prawdziwe, czy fałszywe.

Właściwości i izomeria alkenów.