Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007 - Właściwości i różnice w budowie heks-1-enu i benzenu.

Właściwości i różnice w budowie heks-1-enu i benzenu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2007

Wróć do listy

W dwóch probówkach znajdują się bezbarwne, ciekłe węglowodory: heks-1-en (1-heksen) i benzen.

Wyjaśnij, porównując budowę obu węglowodorów, dlaczego stosując wodny roztwór KMnO4 można rozróżnić te ciecze. Opisz, jak przeprowadzisz odpowiednie doświadczenie, oraz napisz, jakie będą obserwacje w przypadku każdego węglowodoru.

Wyjaśnienie

heks-1-en:

benzen:

Opis doświadczenia

Obserwacje

heks-1-en: …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

benzen: …………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..