Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - reakcja węglowodoru X z chlorowodorem

reakcja węglowodoru X z chlorowodorem

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Napisz, stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych,

a) równanie reakcji węglowodoru X z chlorowodorem.

b) równanie reakcji chloroetenu z wodorem wobec katalizatora.