Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Polimeryzacja chloroetanu.

Polimeryzacja chloroetanu.

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Chloroeten ma zdolność ulegania reakcji polimeryzacji.

Spośród poniżej przedstawionych wzorów wybierz ten, który ilustruje budowę fragmentu łańcucha produktu polimeryzacji chloroetenu (chlorku winylu). Zaznacz odpowiedź A, B, C lub D.

Polimeryzacja chloroetanu.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji