Chemia: Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008 - Izomery 2-metylopropan-1-olu

Izomery 2-metylopropan-1-olu

Arkusz maturalny z chemii podstawowej maj 2008

Wróć do listy

Jednym z jednowodorotlenowych alkoholi zawierających 4 atomy węgla w cząsteczce jest 2-metylopropan-1-ol o wzorze

Izomery 2-metylopropan-1-olu

Spośród poniższych wzorów wybierz te, które przedstawiają izomery tego alkoholu, i podaj ich numery.

Izomery 2-metylopropan-1-olu

Numery wzorów izomerów: