Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 3

Zadanie 3

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 3. (2 pkt)

Do trwałych izotopów siarki i argonu należą izotopy, których liczba masowa A wynosi 36.

Zadanie 3

a) Uzupełnij poniższe schematy, wpisując symbole opisanych izotopów siarki i argonu z uwzględnieniem ich liczby atomowej Z i liczby masowej A.

Zadanie 3

b) Podaj symbol i napisz konfigurację elektronową atomu w stanie podstawowym tego pierwiastka (siarki albo argonu), którego jądro atomowe zawiera więcej protonów.

……………………………………………………………………………………………………………………………………