Chemia: 2014 MAJ PODSTAWA - Zadanie 4

Zadanie 4

2014 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 4. (3 pkt)

Podczas prażenia mieszaniny tlenku ołowiu(II) i siarczku ołowiu(II) bez dostępu powietrza zachodzi reakcja zgodnie ze schematem:

Zadanie 4

a) Uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji chemicznej zachodzącej podczas prażenia mieszaniny PbO i PbS bez dostĊpu powietrza. Zastosuj metodą bilansu elektronowego.

Bilans elektronowy:

Zadanie 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zbilansowane równanie reakcji:

Zadanie 4

b) Określ funkcję, jaką w tej reakcji pełni siarka w siarczku ołowiu(II).

Siarka w siarczku ołowiu(II) pełni funkcję ……………………………………………………………….