Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 8

Zadanie 8

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 8. (2 pkt)

Rozpuszczalność bromku potasu w temperaturze 20 °C jest równa 65 gramów w 100 gramach
wody.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

Wykonaj obliczenia i oceń, czy można całkowicie rozpuścić 1 mol bromku potasu
w 180 gramach wody w temperaturze 20 °C.

Zadanie 8