Chemia: 2016 MAJ PODSTAWA - Zadanie 9

Zadanie 9

2016 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 9. (1 pkt)

Spośród związków o wzorach przedstawionych poniżej wybierz wszystkie te, które
w wodnych roztworach nie ulegają dysocjacji elektrolitycznej. Podkreśl wzory
wybranych związków.

Zadanie 9