Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 18

Zadanie 18

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 18.–19.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności trzech związków chemicznych
w wodzie w różnych temperaturach.

Zadanie 18 Zadanie 18

Zadanie 18. (1 pkt)

Zadanie 18

Skorzystaj z informacji wprowadzającej i uzupełnij poniższe zdania wzorami substancji,
tak aby powstały informacje prawdziwe.

1. W miarę podwyższania temperatury zmniejsza się rozpuszczalność …………………………….. .

2. Po porównaniu wartości rozpuszczalności dwóch soli można stwierdzić, że w mniejszym
stopniu zależy od temperatury rozpuszczalność …………………………………………………………. .

3. W 150 g wody o temperaturze 40 ºC można maksymalnie rozpuścić 95,85 g ………………… .