Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 18.–19.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości rozpuszczalności trzech związków chemicznych
w wodzie w różnych temperaturach.

Zadanie 19 Zadanie 19

Zadanie 19.

Zadanie 19

W zlewce zmieszano chlorek sodu z wodą w stosunku masowym msoli : mwody = 1 : 5.
Otrzymano roztwór o temperaturze 20 ºC.

Zadanie 19

Zadanie 19.1. (1 pkt)

Zadanie 19

Określ, jaki roztwór otrzymano – nasycony czy nienasycony.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Zadanie 19

Zadanie 19.2. (2 pkt)

Zadanie 19

Oblicz w procentach masowych stężenie otrzymanego roztworu.

Zadanie 19