Chemia: 2018 MAJ PODSTAWA - Zadanie 6

Zadanie 6

2018 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Informacja do zadań 5.–7.

Sód to aktywny metal, który w związkach chemicznych przyjmuje stopień utlenienia I.
Spalany w powietrzu tworzy nadtlenek o wzorze Na2O2 (reakcja 1.). W reakcji nadtlenku
sodu z tlenkiem węgla(IV) powstają węglan sodu oraz bezbarwny i bezwonny gaz
podtrzymujący palenie (reakcja 2.).

Zadanie 6

Zadanie 6. (2 pkt)

Zadanie 6

Napisz w formie cząsteczkowej równania dwóch opisanych przemian.

Równanie reakcji 1.: ……………………………………………………………………………………………………..

Równanie reakcji 2.: ……………………………………………………………………………………………………..