Chemia: 2018 MAJ NR - Zadanie 27

Zadanie 27

2018 MAJ NR

Wróć do listy

Informacja do zadań 25.–27.

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Zadanie 27 Zadanie 27

Zadanie 27. (0–1)

Zadanie 27

Przeprowadzono reakcję węglowodoru C z wodą w stosunku molowym

Zadanie 27

Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) trwałego (dominującego) produktu reakcji,
której substratami są węglowodór C i woda.

Zadanie 27