Cechy komórek bakteryjnych, zwierzęcych, roślinnych i grzyba.

Arkusz maturalny z biologii rozszerzonej maj 2016 stara formuła

W tabeli przedstawiono wybrane cechy różnych rodzajów komórek.

Cechy komórek bakteryjnych, zwierzęcych, roślinnych i grzyba.

Wpisz brakujące informacje.