Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Obróbka wstępna pokarmu.

Obróbka wstępna pokarmu.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

W jamie ustnej człowieka pokarm zostaje przeżuty (rozdrobniony) i wymieszany ze śliną. Takcprzygotowany pokarm zostaje połknięty i jest następnie przesuwany do dalszych części przewodu pokarmowego.

Wyjaśnij znaczenie, jakie w procesie trawienia ma opisana wyżej wstępna obróbka pokarmu.