Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Rola pepsyny i śluzu w żółądku.

Rola pepsyny i śluzu w żółądku.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Gruczoły żołądkowe wydzielają do światła żołądka m.in. pepsynogen, który przekształca się w pepsynę, oraz śluz.

Podaj role, jakie pełnią w żołądku pepsyna i śluz.

Pepsyna

Śluz