Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 19

Zadanie 19

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 19. (2 pkt)

Na schemacie przedstawiono nową piramidę żywieniową opracowaną przez Amerykański
Departament Rolnictwa (USDA) w 2005 r.

Zadanie 19

Nowym elementem piramidy są schody, przypominające o codziennej aktywności fizycznej.

a) Określ, co obrazują szerokości poszczególnych „promieni” piramidy.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Wyjaśnij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina się o codziennej aktywności
fizycznej jako nieodłącznym elemencie zdrowego trybu życia.

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji