Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Znaczenie wysiłku fizycznego i diety dla zdrowia człowieka.

Znaczenie wysiłku fizycznego i diety dla zdrowia człowieka.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono nową piramidę żywieniową opracowaną przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w 2005 r.

Znaczenie wysiłku fizycznego i diety dla zdrowia człowieka.

Nowym elementem piramidy są schody, przypominające o codziennej aktywności fizycznej.

a) Określ, co obrazują szerokości poszczególnych „promieni” piramidy.

b) Wyjaśnij, dlaczego w nowej piramidzie przypomina się o codziennej aktywności fizycznej jako nieodłącznym elemencie zdrowego trybu życia.