Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Znaczenie procesu replikacji.

Znaczenie procesu replikacji.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Na schemacie przedstawiono etapy przekazywania informacji genetycznej zawartej w DNA występujące w organizmach żywych.

Znaczenie procesu replikacji.

a) Podaj, który proces (spośród oznaczonych na schemacie A-C) to proces replikacji.

b) Podaj znaczenie procesu replikacji w komórkach rosnącego organizmu wielokomórkowego np. człowieka.