Biologia: 2008 MAJ PODSTAWA - Zadanie 22

Zadanie 22

2008 MAJ PODSTAWA

Wróć do listy

Zadanie 22. (2 pkt)

Zdarza się, że proces mejozy przebiega niewłaściwie i nie dochodzi do prawidłowego
rozdzielenia chromosomów między powstające komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji.
Gamety powstałe w ten sposób tworzą zarodki, których większość obumiera lub rozwijają się
z nich organizmy z określonymi schorzeniami.

a) Wśród wymienionych niżej rodzajów mutacji (A – C) zaznacz ten, który powstanie
w wyniku nondysjunkcji.

Zadanie 22

b) Wśród wymienionych niżej chorób człowieka (A – D) zaznacz tę, która jest wynikiem
opisanego zjawiska.

Zadanie 22

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji