Biologia: Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008 - Mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona.

Mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona.

Arkusz maturalny z biologii podstawowej 2008

Wróć do listy

Zdarza się, że proces mejozy przebiega niewłaściwie i nie dochodzi do prawidłowego rozdzielenia chromosomów między powstające komórki. Jest to zjawisko nondysjunkcji. Gamety powstałe w ten sposób tworzą zarodki, których większość obumiera lub rozwijają się
z nich organizmy z określonymi schorzeniami.

a) Wśród wymienionych niżej rodzajów mutacji (A – C) zaznacz ten, który powstanie w wyniku nondysjunkcji.

Mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona.

b) Wśród wymienionych niżej chorób człowieka (A – D) zaznacz tę, która jest wynikiem opisanego zjawiska.

Mukowiscydoza, zespół Downa, choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona.