Funkcje krwinek, rola elementów morfotycznych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Funkcje krwinek, rola elementów morfotycznych.

Przyporządkuj poniższym elementom morfotycznym krwi ich funkcje.

Znaczenie pracy mięśni w procesie wentylacji.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Znaczenie pracy mięśni w procesie wentylacji.

Podaj nazwę kości oznaczonej na powyższym schemacie literą X.

793 790 445 dawidwyrozebski@gmail.com
Skontaktuj się w sprawie rekrutacji