Funkcje krwinek, rola elementów morfotycznych.

Arkusz maturalny z biologii, poziom podstawowy, maj 2011

Funkcje krwinek, rola elementów morfotycznych.

Przyporządkuj poniższym elementom morfotycznym krwi ich funkcje.